Siemens

Siemens Sanat
Please click to take our survey.
2001 yılında Marmara Üni. G.S.F. Resim Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mürteza Fidan Atölyesi'nden 3.lükle mezun oldu.