Siemens

Siemens Sanat
Please click to take our survey.
2000 yılında Marmara Üniversitesi G.S.F. Resim Bölümü'ne girdi. Halen Marmara Üni. G.S.F. Resim Bölümü, Yrd. Doç. Dr. Mürteza Fidan Atölyesi'nde öğrenimini sürdürme