Siemens

Siemens Sanat
Please click to take our survey.
1991-1994 yılları arasında Üsküdar Beylerbeyi Lisesi'nde orta öğrenimini tamamladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi G.S.F. Resim Ana Sanat Dalı'na girdi. Marmara Üniversitesi G.S.E. Resim Ana Sanat Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı.