Sitemizi görüntülerken en iyi deneyimi elde etmek için yeni nesil web tarayıcıları kullanmalısınız.

Aşağıdaki tarayıcı listesinden güncel tarayıcı versiyonlarını indirebilirsiniz.

Siemens - Endüstri 4.0

PAYLAŞ

Siemens Endüstri 4.0

İLETİŞİM

Soru sormak veya bilgi mi almak istiyorsunuz?

Endüstri 4.0
Modern Dinamik

ENDÜSTRİ 4.0

Daha iyi bir yaşam, daha iyi bir gelecek.

Endüstri sektörü, ekonomik büyümenin itici gücünü oluşturuyor: Üretim, kalıcı değer yaratıyor ve iş güvenliği sağlıyor. Endüstri, daha fazla verimliliğe ve daha yüksek yaşam standartlarına uzanan bir merdiven... Endüstrideki büyüme, dalga dalga yayılan bir etkiyle diğer pazarları da büyütüyor.

Video İzle
Endüstri 4.0

Üretimde Verimlilik

Başarının altın kuralı enerji verimliliği

Üretim süreçlerinin optimize edilmesiyle enerji tüketimi düşer ve rekabet günü artar. Endüstri sektörünün karşı karşıya olduğu sorunları aşmak için enerji ve diğer kaynaklar maksimum verim ile kullanılmalı.

Üretimde Verimlilik

Üretimde Verimlilik

Kapat

Ürün Geliştirme ve Üretim Süreci

Eksiksiz bir analizle optimizasyon potansiyelinizi tanımlayın.

Ortaya çıkan potansiyeli değerlendirin.

Doğru tedbirleri uygulayın.

Endüstri 4.0
Gelişim Üretim Rekabet

Pazara Hızlı Çıkış

Gerçek ve sanal dünyalar birbirine yaklaştıkça tasarım ve üretim süreçleri, ürün geliştirme ve üretimden servise kadar uzanan bütünleşik bir süreç haline geliyor. Ürünlerin pazara hızlı çıkışı pazarda rekabet avantajı sağlıyor.

Video İzle
Endüstri 4.0

Daha Fazla
Esneklik

Günümüzde tüketiciler, kişiselleştirilmiş ürünlere ve çeşitliliğe daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu tür bir çeşitlilik ve esneklik ancak en yeni IT ve yazılım teknolojileriyle mümkün olabilir.

Endüstriyel IT ve endüstri yazılımı, modern üretimin ve üretim otomasyonunun temelini oluşturuyor. Endüstriyel şirketler, giderek karmaşıklaşan süreçlerde yalnızca teknolojiyi kullanarak uzmanlaşabilir.